Predajca

Názov:PRESMONT - CSS, s.r.o.
IČO:36340537
DIČ:2021908515
IČ DPH:SK2021908515
Mesto:Dubnica nad Vahom
PSČ:01841
Adresa:Lieskovská cesta 587/13, P.O. BOX 23
Telefón:+421905391964
E-mail:info@presmont.it
Kontakt:Patrik Porubčan

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08